Mostrar feed RSS

jduranmaster

  1. BOOTLEG GAMES REVIEW (PARTE-LV): Xtreme Robot (超级战魂) (Unl) (NES)

  2. BOOTLEG GAMES REVIEW (PARTE-LIV): Kart Fighter (瑪莉快打) (Unl) (FAMICOM)

  3. BOOTLEG GAMES REVIEW (PARTE-LIII): Pocahontas Part 2 (Unl) (Famicom)